Op initiatief van Magdalena van der Wal-de Jong is in januari 2012 een mantrazanggroep van start gegaan. Magdalena was al geruime tijd bekend met het zingen van mantra’s.

Haar hartenwens was om de helende en verbindende werking van deze prachtige liederen met anderen te delen en een Mantragroep in eigen omgeving op te richten.

Deze wens ging in vervulling toen AnnaMaria Kuipers en Ditty van den Berg hun hulp aanboden om de groep en de zangbijeenkomsten vorm te geven. Thema’s en liederen werden op elkaar afgestemd, een locatie werd gevonden en de enthousiaste deelnemers kwamen, en zijn blijven komen! Soms zijn er 10 mensen die komen zingen, op andere momenten meer dan 30!

Vanaf het begin heeft het mantrazingen een informeel karakter gehad. Er is geen officieel lidmaatschap nodig om te komen zingen op zaterdag, wie komt, die komt, iedereen is welkom. Ook de inbreng van mantrazangers, wat betreft de keuze en de te zingen mantra’s en liederen wordt op prijs gesteld. Zo is het een ochtend van en voor ons allemaal.

De begeleiding tijdens het mantrazingen is met piano en harp,  en soms nog andere instrumenten, afhankelijk van wie er aanwezig zijn. Het staat je vrij om je eigen instrument mee te nemen. Er zijn songboeken aanwezig, met de teksten van de mantra’s en de (gitaar) akkoorden. Op deze manier kun je meelezen en eventueel meespelen met de muziek.

Twee keer per jaar wordt er op een speciale locatie gezongen, en worden muzikanten uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Hierdoor wordt het samenzingen nog sfeervoller ervaren. Zo werd er o.a gezongen in de Plantloretuin bij Joure, het kerkje in Terherne, en in de kerk van Sint Nicolaasga.

Mantra zingen in de Plantloretuin bij Joure